Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej
od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem)

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe

wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Data podpisania umowy:

06/07/2022 r.